Tocopheryl Acetate วิตามินอี อุดมด้วยคุณค่าดูแลเซลล์ผิวจากการก่อการร้ายของอนุมูลอิสระ ต่อต้านการทำลายผิวของแสง ปกป้องผิวจากมลภาวะที่ทำให้เกิดรอยย่น ริ้วรอยก่อนวัย คุ้มครองเซลล์ผิวใหม่ให้คงความสมบูรณ์และแข็งแรง เพื่อคงความใส กระชับ กระจ่างแบบผิวเกิดใหม่ทุกวัน