ประทับใจในความดูแลแบบใกล้ชิด ติดตามผลและให้คำแนะนำตลอด ชอบในการหาความรู้ใหม่ๆ เรื่องการตลาด ทำให้รู้ทันสถานการณ์และวางแผนงานได้ดี