ทำงานกับมอร์ รู้สึกดี เพราะเค้ารับฟังทุกความต้องการ คอยช่วยเตือนและทำแผนการตลาดดี คิดไม่ผิดที่เลือกลงทุนกับมอร์ ได้ผลตอบแทนแบบระยะยาว ทำงานด้วยกันแล้วรูัสึกดี เหมือนทำงานกับพี่น้อง