แคมเปญโฆษณาออนไลน์ 100,000 บาท/ผลิตภัณฑ์
(ระยะเวลาครอบคลุมการบริการใน 1-2 เดือน)

 • การวางแผนกลยุทธ์
 • ตั้งกลุ่มเป้าหมาย/ตั้งแคมเปญ

การทำเนื้อหา Content 5,000 บาท/content
ลูกค้าสามารถเลือกหัวข้อ content จากตัวเลือกต่อไปนี้

  • Content_Brand
  • Content_Customer
  • Content_Customer Dealer

*งบประมาณใช้แต่ละแคมเปญ 50,000 บาท/ครั้ง

เปอร์เซนต์ค่าบริการโปรโมตแคมเปญ 15% จากยอดการโปรโมท
ระยะเวลาในการโปรโมต 1-3 เดือน ในช่องทางดังต่อไปนี้

 • Socaial media_Facebook&Instagram
 • Socaial media_Google
 • Socaial media_Youtube
 • Socaial media_E-Commerce

วิเคราะห์ผลการโฆษณาออนไลน์ 20,000 บาท/Account

Admin 7000 บาท ทำงานวันละ 8 ชั่วโมง ในระยะเวลา 1 เดือน (ไม่รวมเสาร์อาทิตย์และวันหยุด)

 • ตอบข้อซักถามลูกค้า
 • ปิดการขาย
 • สรุปยอดขายรายวัน/เดือน

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด