Red Wine Extract รินคุณค่าให้ผิวได้ลิ้มรสกับความใส สุขภาพดี ด้วยสารสกัดไวน์แดง ที่มีคุณสมบัติต่อต้านอนุมูลอิสระ และช่วยยืดอายุ ชะลดความเสื่อมของสภาพผิว พร้อมปรับสภาพสีผิวให้ใสภายในระยะเวลาไม่นาน