รีวิวสินค้าด้วย Influencer หรือคนธรรมดา (Micro) 1000 บาท/คน/ครั้ง

 • รีวิวสินค้า ก่อนใช้ – หลังใช้

รีวิวสินค้าด้วย Pretty 1500 – 3000 บาท/คน/ครั้ง

 • รีวิวด้วยภาพนิ่ง 5-6 ภาพต่อ 1 set 1500 บาท
 • รีวิวด้วยวีดีโอ (3 นาทีต่อ 1 product)+(5-6 ภาพต่อ 1 set) 3000 บาท

รีวิวสินค้าด้วย Celeb beauty และ KOL ราคาตามระดับความมีชื่อเสียง

 • ประชุมสรุปรายละเอียด (Internal/External)
 • การเตรียมงาน บรีฟงานกับ Celeb หรือ KOL
 • ถ่ายภาพและวีดีโอตาม REF ( ระยะเวลาขึ้นอยู่คิวที่ได้รับจาก Celeb beauty/ KOL)
 • ตัดต่อวีดีโอ 2 ครั้ง
 • ส่งงาน ไฟล์ JPG/RAW/VDO

เงื่อนไขการให้บริการ

 • ลูกค้าจะได้รับรูปจากนางแบบ จำนวน 6-8 รูป ต่อนางแบบ 1 คน
 • ลูกค้าสามารถแก้งานถ่ายแบบได้ เพียง 1 ครั้ง
 • คลิปรีวิวสินค้า 1 คลิป มีระยะเวลาไม่เกิน 2 นาที
 • งานถ่ายรูปทุกชนิด ลูกค้าจะได้รับรูปที่แต่งภาพเรียบร้อยแล้วจำนวน 5 รูป โดยลูกค้าจะเป็นคนเลือกรูปที่ต้องการให้แต่ง

*เงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด