พัฒนาสูตรใหม่หรือแกะสูตรจากสินค้าตามโจทย์ที่ได้ ใช้เวลา 14-30 วันทำการ