ดำเนินการผลิตและบรรจุสินค้า ต้องการแบบไม่บรรจุ (bulk) ใช้เวลา 14-20 วันในการทำการ
แบบแบ่งบรรจุต่ำกว่า 1000 ชิ้น ได้ใน 14-20 วัน มากกว่า 1000 ชิ้นใช้เวลา 30 วัน