สั่งผลิตสินค้าใหม่ขั้นต่ำ 10 กิโลกรัม หรือมูลค่าสั่ง 50,000 บาทขึ้นไป/ครั้ง/บิล/สูตร