บริษัทเริ่มผลิตสินค้า ใช้เวลาในการผลิตสินค้า 1 ชนิด ประมาณ 14-20 วันทำการ