ลูกค้าชำระเงินมัดจำในการผลิต 70% จากยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมดในใบเสนอราคา