ลูกค้าชำระเงินในยอดที่เหลือ 30% ตามยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมดในใบเสนอราคา