บริษัทส่งใบเสนอราคา สรุปตามสินค้า รูปแบบผลิตภัณฑ์และจำนวนที่ต้องการผลิต