สรุปสูตรตรงตามที่ต้องการเรียบร้อย แผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จะทดสอบความคงตัวของผลิตภัณฑ์ใช้เวลา 14-45 วันทำการ ขึ้นอยู่กับสูตรที่เลือก เพื่อเตรียมการผลิตต่อไป