ลูกค้าขอแก้ปรับสูตรได้ 3 ครั้ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ยกเว้นการเปลี่ยนประเภทสูตรหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ใหม่