ลูกค้าเลือกรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการ

บริษัทให้บริการออกแบบ โลโก้ และฉลากสินค้าตามความต้องการ ใช้ระยะเวลาทำงาน 7 วัน

หากไม่ต้องการออกแบบ โลโก้ และฉลากสินค้า บริษัทขอตรวจสอบความต้องก่อน

หากพบสินค้าได้รับความเสียหายจากการจัดส่ง ลูกค้าแจ้งให้บริษัททราบภายใน 7 วันทำการ

บริษัทจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า โดยจะแจ้งวิธีการจัดส่งและอัตราค่าบริการให้ทราบ

บริการรับขึ้นทะเบียนสินค้าภายใต้แบรนด์ลูกค้า ใช้เวลา 7-14 วันทำการ

ลูกค้าชำระเงินในยอดที่เหลือ 30% ตามยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมดในใบเสนอราคา

ลูกค้าสามารถปรับแก้งานออกแบบได้ 3 ครั้ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

บริษัทเริ่มผลิตสินค้า ใช้เวลาในการผลิตสินค้า 1 ชนิด ประมาณ 14-20 วันทำการ

ลูกค้าชำระเงินมัดจำในการผลิต 70% จากยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมดในใบเสนอราคา