เรายึดมั่นในการให้บริการที่ดีที่สุดและรักษามาตรฐานการผลิตให้ตรงตามหลักสากลพร้อมคำนึงถึงปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้บริโภค

ระหว่างดำเนินการผลิต บริษัทมีบริการอื่นๆ ให้เลือก งานดีไซน์ ออกแบบ ขึ้นทะเบียน อย. อื่นๆ รายละเอียดสอบถามเพิ่มเติม

สรุปสูตรตรงตามที่ต้องการเรียบร้อย แผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จะทดสอบความคงตัวของผลิตภัณฑ์ใช้เวลา 14-45 วันทำการ ขึ้นอยู่กับสูตรที่เลือก เพื่อเตรียมการผลิตต่อไป

ลูกค้าขอแก้ปรับสูตรได้ 3 ครั้ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ยกเว้นการเปลี่ยนประเภทสูตรหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ใหม่

หากผลประเมินไม่เป็นที่พอใจ ลูกค้าระบุรายละเอียด เพื่อนำไปปรับแก้

ลูกค้าให้คะแนนประเมินผลของสูตรครีมที่ได้

ส่งสินค้าตัวอย่างพร้อมใบประเมินความพึงพอใจให้ลูกค้า

พัฒนาสูตรใหม่หรือแกะสูตรจากสินค้าตามโจทย์ที่ได้ ใช้เวลา 14-30 วันทำการ

สั่งผลิตสินค้าใหม่ขั้นต่ำ 10 กิโลกรัม หรือมูลค่าสั่ง 50,000 บาทขึ้นไป/ครั้ง/บิล/สูตร

การพัฒนาสูตรมีค่าใช้จ่าย 5,000 บาท เมื่อลูกค้าตกลงราคาและจำนวนสินค้าที่ผลิต บริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่าย ซึ่งสามารถนำเอาค่าพัฒนาสูตรข้างต้นมาหักลบกับค่าใช้จ่ายในการสั่งผลิตสินค้าได้ ขึ้นอยู่กับการตกลงระหว่างลูกค้าและบริษัท