ราคาต่อชิ้น 5-10 บาท

    • ค่าบรรจุ 1-2 บาท
    • ทำความสะอาด 1 บาท
    • ค่าบริการห่อ 2 บาท
    • ค่าพับกล่อง 1-5 บาท
    • ค่าสกรีน/สติ๊กเกอร์ฉลากบรรจุภัณฑ์ ราคาตามเนื้องาน

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด