การสั่งซื้อสินค้า
กรณีที่หนึ่ง ลูกค้าเลือกสั่งสินค้าจากสูตรมาตรฐานของบริษัท
จะต้องกำหนดจำนวนในการสั่งซื้อหรือสั่งผลิต ขั้นต่ำ 1 กิโลกรัม หรือ 100 ชิ้น หรือ 10,000 บาท/ครั้ง/บิล

กรณีที่สอง ลูกค้าต้องการพัฒนาและผลิตสูตรใหม่
สั่งผลิตขั้นต่ำ 10 กิโลกรัม หรือ 50,000 บาท/ครั้ง/บิล

การชำระเงิน
แบ่งชำระค่าใช้จ่าย 2 ครั้ง ดังนี้

ชำระมัดจำ 70% จากยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมด ก่อนดำเนินการผลิตสินค้า
และชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด 30% ที่เหลือเมื่อบริษัทผลิตสินค้าครบตามความต้องการเรียบร้อยแล้ว