คอร์สการตลาดพื้นฐาน Basic Marketing 100,000 บาท
(1 คอร์ส / ระยะเวลาเรียนคอร์สละ 4 ชั่วโมง)

  • Branding หลักการสร้างแบรนด์สินค้าเครื่องสำอาง แนวทางการสร้างแบรนด์ในยุคดิจิตอล และการนำไปใช้จริง
  • Customer วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย ลำดับความสำคัญของแต่ละกลุ่ม พร้อมกลยุทธ์ในการเข้าถึง
  • Social Network Tools (Facebook) แนวทางการทำการตลาดผ่านสื่อ วิเคราะห์และสร้างกลยุทธ์ให้ตรงจุด ไม่โดนแบน

คอร์สการตลาดเชิงลึก Advance Marketing 200,000 บาท
(1 คอร์ส / ระยะเวลาเรียนคอร์สละ 5 ชั่วโมง)

  • Facebook budget optimize ยิงแอดอย่างไรให้คุ้มที่สุด
  • How to create Content for Each Audience เข้าใจในกลุ่มคนที่จะสื่อสาร และนำเสนอคอนเท้นให้ตรงจุด
  • Sale funnal หลักการและขั้นตอนในทางการตลาดเชิงลึก สำหรับการสร้างช่องทางการขายใหม่ๆ

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด