Hyaluronic Acid กรดในชั้นผิวธรรมชาติ แทรกอยู่ระหว่างเซลล์ผิว ทำหน้าที่เป็นบ่อโอเอซิสให้ผิวหนัง เก็บกักและสร้างความชุ่มชื่นตามธรรมชาติให้กับผิว การเสริมกรดธรรมชาติตัวนี้ให้ผิว จึงเป็นตัวหลักที่ไม่ทำให้ผิวย่น เหี่ยว แห้ง และลอกง่ายตามวัยและเวลา