Ethylhexyl Methoxycinnamate สารกันแดด organic sunscreen ปกป้องผิวจากแสงแดดและรังสียูวีอย่างเต็มที่ ซึมซาบเร็ว ไม่ทิ้งรอยขาวเวลาเกลี่ย ไม่เหนอะและไม่เละเวลาออกแดดนานๆ