หลักจากได้รับการยืนยันการสั่งซื้อ บริษัทผลิต จัดเตรียมสินค้าและได้รับการยืนยันการชำระค่าใช้จ่ายการสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะทำการติดต่อเพื่อแจ้งลูกค้าให้ทราบและเสนอรายละเอียดการจัดส่งพร้อมอัตราค่าบริการแก่ลูกค้า เพื่อดำเนินการจัดส่งต่อไป โดยมีการบริการจัดส่งสินค้าให้เลือกดังนี้

1. ไปรษณีย์ไทย

จัดส่งด่วนด้วยระบบ EMS ส่งตรงถึงมือ มั่นใจ ตรวจสอบได้ด้วยบริการ Track & Trace ตลอด 24 ชั่วโมง สินค้าจัดส่งถึงที่ประมาณ 1-2 วันทำการ

2. บริษัทขนส่งเอกชน

เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการบริการและเพื่อความปลอดภัยในการจัดส่งสินค้า บริษัทเลือกใช้บริการจากผู้จัดส่งสินค้าเอกขนที่มีมาตรฐานสากลในการดำเนินการจัดส่งสินค้า โดยจะได้รับสินค้าประมาณ 1-2 วันทำการ ซึ่งสามารถจัดส่งในวันหยุดราชการหรือวันหยุดต่อเนื่องได้อีกด้วย

3. ขนส่งทางอากาศ

บริษัทสามารถจัดส่งสินค้าทางอากาศ เพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้าที่อาศัยอยู่ต่างประเทศ หรืออาศัยใกล้บริเวณสนามบิน โดยจะได้รับสินค้าในวันที่จัดส่งสินค้า หากเงื่อนไขคือลูกค้าต้องไปรับสินค้าที่สนามบินด้วยตัวเอง

4. บริการ Pick Up Service

บริการพิเศษสำหรับจัดส่งสินค้าที่มีนํ้าหนักรวมตั้งแต่ 30 กก. ขึ้นไป โดยลูกค้าต้องแจ้งความประสงค์และทำการนัดหมายล่วงหน้า เพื่อบริษัทจะได้ทำการจัดหารถยนต์หรือมอเตอร์ไซด์และผู้ขนส่งสำหรับให้บริการตามวัน เวลา และสถานที่ที่ลูกค้าสะดวกรับต่อไป

*อัตราค่าส่งขึ้นอยู่กับขนาด น้ำหนักของสินค้า สถานที่ และขนาดของรถยนต์หรือรูปแบบการขนส่งที่ลูกค้าเลือกใช้บริการ