• งานออกแบบฉลาก 2500 บาท
  • งานออกแบบโลโก้ 5000 บาท
  • งานออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ 5000 บาท
  • งานออกแบบ Brochure/Backdrop 5000 บาท
  • ออกแบบโปสเตอร์ ขนาด A4 / A5 (ไม่รวมคิดเนื้อความ) 1000 บาท
  • ออกแบบโปสเตอร์ ขนาด A4 / A5 (รวมคิดเนื้อความ) 1500 บาท
  • ออกแบบ Backdrop ขนาด 3*3 เมตร 5000 บาท
  • ออกแบบ Counter 2500 บาท
  • ออกแบบ Rollup / X-Stand / J-Flag 1500 บาท

ไฟล์งานที่ลูกค้าจะได้รับ AI, JPEG

เงื่อนไขการให้บริการ

 • การออกแบบทุกชนิด ลูกค้าสามารถแก้แบบได้ จำนวน 3 ครั้ง ต่อการสั่ง หากเกินกว่านั้น มีค่าใช้จ่ายเพิ่มครั้งละ 500 บาทต่อแบบ
 • งานถ่ายรูปทุกชนิด ลูกค้าจะได้รับรูปที่แต่งภาพเรียบร้อยแล้วจำนวน 5 รูป โดยลูกค้าจะเป็นคนเลือกรูปที่ต้องการให้แต่ง
 • ในกรณีลูกค้าสั่งออกแบบและชำระค่าออกแบบ ลูกค้าจะได้ไฟล์ต้นฉบับ AI ทุกชิ้น ยกเว้นทางบริษัทบริการฟรีตามแพ็คเกจหรือยอดซื้อลูกค้าจะได้เป็นไฟล์ JPEG