ค่าพัฒนาสูตรสินค้า 5000 บาท

  • ค่าพัฒนาสูตรสินค้า** หมายถึง บริการแกะสูตร วิเคราะห์สูตร และพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ตามความต้องการของท่านด้วยคุณภาพ และราคาที่เหมาะสม สามารถกำหนดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ได้
  • ลูกค้าจะต้องแจ้งรายละเอียด พร้อมทั้งลักษณะ หรือส่งตัวอย่าง (ถ้ามี) ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย โดยลูกค้าจะได้สามารถปรับเปลี่ยนและพัฒนาสูตรได้ 3 ครั้ง และจะได้รับตัวอย่างสูตรที่พัฒนา จำนวน 3 ชิ้น (ครีมหน้า 5 กรัม/ครีมตัว 30 กรัม/ สบู่ 3 ก้อน)
  • ค่าตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ หมายถึง การส่งสินค้าตัวอย่างที่ผลิตตรวจวิเคราะห์หาสารอันตราย โดยส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพกับหน่วยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
    สามารถตรวจหาสารอันตรายได้ 2 ชนิด*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด